Valborg

Vartannat år firar vi in Valborg i Hembygdsgården i Sunhultsbrunn. Fackeltåget går från Sunhults Skola och tillsammans tänder vi majbrasan.  En talare välkomnar våren, Frinnaryds Kyrkokör sjunger in den.