Skola

I Sunhults Skola går det ca 75 elever i årskurser F-5. En förskola finns även i direkt anslutning till skolan.

Kontakt:
Lärarrum: 0140-212 60
Skolmåltidskök: 0140-212 63
Rektor: 0380-461 35

Peter Carlsson är rektor på Sunhults skola och förskola.